Rygge Flyklubb - for fine og luftige opplevelser!

Siste nytt fra klubben

Ikke passer RØD stop-bar!

  • av
  • fre 2015-08-28 kl 20.46

På holding Hotel er det en rød lysrekke på tvers av taxebanen (se bilde) som ikke må passeres når den lyser.  Selv om tårnet har gitt klareringg til å passere.  Det har vært noen incidents hvor tårnet gir klarering og glemmer å slukke lysene.  Da skal du ikke taxe forbi stop-bar!! 


BRANNVAKT.

  • av
  • man 2015-08-10 kl 16.30

Hei!

Selv om vi ikke opplever den "store sommeren", må vi ikke glemme vår "beredskapsavtale" med Skogselskapet!

Det skal til en hver tid være et tilgjengelig fly, slik at vi overholder våre forpliktelser med hensyn til brannvakta!

Det menes ikke at et fly bør stå på bakken, men at det heller ikke er lengre borte at det kan "kalles ned" i løpet av

30 minutter!

Rolf Utne

Brannvaktansvarlig.


LN-TFW bruk av FLAPS!

  • av
  • lør 2015-07-11 kl 16.56

Etter flere runder med teknisk personell og instruktører i RFK er det besluttet å ikke bruke mer enn maks 45 grader flaps ved landing med LN-TFW.  Dette gir en mer stabil approach og kontrollerbar flare-fase.  60 grader anbefales kun brukt ved landing på meget korte rullebaner eller spesielle situasjoner hvor fartøysjef anser det som nødvendig!  I den forbindelse gjøres det oppmerksom på KLubbhåndboken kapittel 3.4:  "Landing på private landingsplasser under 800 meter skal kun skje etter på forhånd innhentet tillatelse fra..."


Tollbehandling av GA-trafikk på Rygge (ENRY)

  • av
  • man 2015-07-06 kl 19.56

 Sivile småfly skal sende Flightplan til desken i toll- og avgiftsdirektoratet senest 4 timer før

grensepassering. Det må ikke medbringes varer som skal tollbehandles. Desken videresender

informasjon til tollvesenet på Moss lufthavn. Etter landing skal flyet gå til hangar B, som leies

av Rygge flyklubb. Der skal flyet parkere på en av oppstillingsplassene utenfor i påvente av

kontroll av tollvesenet. Personer som ankommer med flyet kan ikke forlate dette før

ankomsttiden som er oppgitt til tollvesenet. Dersom det medbringes varer som skal


Dugnad lørdag 20. juni

  • av
  • fre 2015-06-19 kl 19.17

Lørdag ser det endelig ut til å bli "malevær", og vi forsøker å få beiset ferdig brakkene. I tillegg skal hangaren feies. Vi må feie langs veggene, mens BRP har sagt seg villig til å ta resten maskinelt.

Ta med piassavakost, gardintrapp og godt humør og møt opp fra kl. 10 og utover!