Rygge Flyklubb - for fine og luftige opplevelser!

Siste nytt fra klubben

Vaffelmøte lørdag 1. august

  • av
  • man 2015-07-27 kl 22.20

Førstkommende lørdag blir det igjen vaffelmøte i hangar Bravo fra kl. 13 og utover, og vi kan friste med nystekte vafler med syltetøy.

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen!


LN-TFV

  • av
  • tir 2015-07-14 kl 21.06

INFO.:

Det er nå tid for en "årlig inspeksjon" samt "ARC".

Flyet blir fløyet til Notodden søndag kveld, senest mandag morgen!

Det er ferietid også på flyverksteder, og deres kapasitet er begrenset!

Det er mulig maskinen blir ferdig før reservert tid utløper, så følg med

på "myWebLog"!

Mvh

Rolf Utne

Teknisk sjef

 

 

 


LN-TFW bruk av FLAPS!

  • av
  • lør 2015-07-11 kl 16.56

Etter flere runder med teknisk personell og instruktører i RFK er det besluttet å ikke bruke mer enn maks 45 grader flaps ved landing med LN-TFW.  Dette gir en mer stabil approach og kontrollerbar flare-fase.  60 grader anbefales kun brukt ved landing på meget korte rullebaner eller spesielle situasjoner hvor fartøysjef anser det som nødvendig!  I den forbindelse gjøres det oppmerksom på KLubbhåndboken kapittel 3.4:  "Landing på private landingsplasser under 800 meter skal kun skje etter på forhånd innhentet tillatelse fra..."


Tollbehandling av GA-trafikk på Rygge (ENRY)

  • av
  • man 2015-07-06 kl 19.56

 Sivile småfly skal sende Flightplan til desken i toll- og avgiftsdirektoratet senest 4 timer før

grensepassering. Det må ikke medbringes varer som skal tollbehandles. Desken videresender

informasjon til tollvesenet på Moss lufthavn. Etter landing skal flyet gå til hangar B, som leies

av Rygge flyklubb. Der skal flyet parkere på en av oppstillingsplassene utenfor i påvente av

kontroll av tollvesenet. Personer som ankommer med flyet kan ikke forlate dette før

ankomsttiden som er oppgitt til tollvesenet. Dersom det medbringes varer som skal


LN-TFV

  • av
  • man 2015-06-29 kl 10.37


INFO!

Tirsdag 30.6.15, vil jeg gjennomføre 50 timer service på maskinen!

Om intet er feil, vil den være i drift onsdag morgen!

mvh

Rolf Utne

teknisk sjef